international cooperation

  • The Kyoto Protocol as a Determinant of International Cooperation

    The Kyoto Protocol as the Framework Convention on Climate Change is a milestone in the formation and development of the climate change regime that is aimed at controlling global warming by the international community. But besides that this international agreement also became a factor that created new circumstances and opportunities for international cooperation. These circumstances were created for all the participants of the regime: the states, the non-governmental organizations on behalf of the societies and the business organizations as well as the corporations. The Kyoto Protocol became a catalyst for international cooperation between these international relations’ actors at all stages of its existence: the negotiation process, the ratifi cation of it and its implementation, leading to the establishment of new political, social and especially economic ties.

  • Współpraca międzynarodowa gminy miejsko-wiejskiej. Przypadek Olecka

    Artykuł jest studium przypadku, przedstawiającym współpracę międzynarodową Olecka, które jest stolicą Mazur Garbatych, jako jednej z ponad sześciuset istniejących w Polsce gmin miejsko- -wiejskich. Ukazano w nim sięgające czasów komunistycznej Polski początki tej współpracy, wyrażającej się kooperacją z francuską gminą Marly. Główna część tekstu stanowi omówienie ewolucji i ocenę współczesnej współpracy międzynarodowej Olecka, na którą składają się relacje z partnerami białoruskimi (Szczuczyn), litewskimi (Wilkowyszki, Kozłowa Ruda), ukraińskimi (Drohobycz), rosyjskimi (Gusiew), austriackimi (Guessing) i estońskimi (Johvi). Cechą charakterystyczną aktywności międzynarodowej Olecka jest ścisłe powiązanie z jego położeniem geograficznym i pochodzeniem olecczan. To one determinują w przeważającym stopniu, z kim i na jakich zasadach miasto współpracuje, w bardzo znaczącym stopniu wykorzystując fundusze Unii Europejskiej. Ta aktywność stolicy Mazur Garbatych została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. W roku 2014 Olecko zostało uhonorowane prestiżową nagrodą i tytułem Europejskiego Miasta Sportu.

  • Local Self-Governments as New Actors in the International Stage. The Scope of the Issue

    The aim of the article is to present, in a short and a synthetic form, self-governments as new actors on the international arena. Discussed are the genesis and the development of this new international activities being undertaken by local residential areas such as the “twinning movement” and the programme for establishing “sister cities”. Briefly described are the key international organizations focused on the local self-governance. Discussed is also, in a relative detail, is the cooperation of the Polish self-governance entities with local self-governance partners within the international sphere. The author concludes by attempting to define the scope and importance of the international cooperation of local self-governance entities in general and its impact on the individual participating partners.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.