miasto

 • Kapitał społeczny małego miasta i edukacja międzykulturowa. Propozycja działań w sferze publicznej

  Author: Przemysław Paweł Grzybowski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 213-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
  PDF: em/8/em814.pdf

  W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

 • Ludność Pleszewa w latach 1751–1793 w świetle ksiąg metrykalnych

  Author: Artur Makowski
  E-mail: ludwik6667@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 30-55
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180102
  PDF: hso/16/hso1602.pdf

  The text is an attempt at analysing the natural movement of Pleszew’s population in 1751–1793. The research has been based on birth certificate registers as well as city records from the time in question which provide collective information on the demographic phenomena at work.

 • Dyskurs przestrzeni - przestrzeń dyskursu. Obraz miasta w Innej Wenecji Predra-ga Matvejevicia

  Author: Katarzyna Majdzik
  E-mail: katarzyna.majdzik@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 105-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2016.07.06
  PDF: iw/07/iw706.pdf

  THE DISCOURSE OF SPACE - THE SPACE OF DISCOURSE. THE IMAGE OF THE CITY IN DRUGA VENECIJA (THE OTHER VENICE: SECRETS OF THE CITY) BY PREDRAG MATVEJEVIĆ

  the author of this article reconstructs the image of Venice depicted in the novel-essay Druga Venecija (The Other Venice: Secrets of the City) by Predrag Matvejević. the novel is characterised by multilingualism (loanwords from the Italian language and its dialects) and contributions from other arts (numerous illustrations, maps, photo reprints, etc.). the discursive mechanisms shaping the impression of space and the world that is represented, as well as the nonlinguistic (visual) ways of its reproduction, are analysed in the article. the narration of the novel is deprived of plot, as it is essayistic and dehistoricised. The book incorporates different genres, combining elements of the essay, travelogue novels, encyclopaediae, and portolan charts. It is characterised by minimalism and restrained language, which are distinguishing features of Matvejević’s work. the poetics of minimalism is reflected in the fragmentation of the plot, the selectivity of themes, and the simplicity of style. the writer concentrates on presenting the details, exploring unknown areas that are overlooked in other literary descriptions of Venice. the originality of Matvejević’s creative method is based on tracking down abandoned, non-obvious, and devastated places; the book, therefore, describes the passages of the city, referring random information and fragments of other stories and legends. enumeration is the most frequent figure of speech used by the writer to describe phenomena in a synchronous and non-hierarchical way. the starting point for the considerations made in this article are the philosophical concepts of the relationship of semiotic systems and different types of art (both applied and fine) to the category of spatiality (Derrida, Rewers, eco, taine).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart