migranci

Filmowe spotkania z Innym jako forma dialogu międzykulturowego

Author: Ewelina Konieczna
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 291-302
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.20
PDF: em/11/em1120.pdf

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są wybrane obszary kultury filmowej skupiające się na problematyce Innego. Refleksja nad rolą filmu w spotkaniu z Innym stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak i w jakim celu wybrane filmy dokumentalne i fabularne ukazują Innego. Twórcy filmowi coraz częściej poruszają tematykę dotyczącą wielokulturowości, odmienności etnicznych czy kryzysu migracyjnego. W obliczu narastających problemów dotyczących braku tolerancji, szacunku czy wrogości wobec Innego film może być pomocny w kształtowaniu postaw otwartości na inność, opartych na uniwersalnych wartościach, na szacunku do różnorodności kulturowej i etnicznej. Filmy stanowią medium umożliwiające spotkanie z drugą osobą (Innym), pozwalają na prezentację i wymianę rozmaitych wartości i perspektyw. Filmowcy nie proponują systemowych rozwiązań, ale wykorzystują kamerę jako jedno z narzędzi zmiany; przez ilustrację konkretnego problemu starają się budować poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności za Innego.

Dzieci migrantów w polskim systemie edukacji. Problemy w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Author: Barbara Ostafińska-Molik
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-5093-3069
Author: Joanna Olszewska-Gniadek
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3853-6615
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 135-153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.08
PDF: kie/129/kie12908.pdf

The article draws attention to the difficulties in functioning as a pupil and peer of children of other cultures (migrants) who have to find themselves in a new educational and social reality after coming to Poland. There will be special analysis made of migrant children (of other nationalities), who mainly face language competence deficits and, consequently, adaptation and educational problems. The educational system has to more often face the new challenges of teaching and bringing up multicultural students (belonging to different national, ethnic, linguistic, and religious). For them, Polish is usually a foreign language that significantly influences the quality of their social contacts and educational achievements. Language proficiency is therefore crucial for school success and integration. One of these challenges is to accurately and reliably identify the needs of students with multiple difficulties at different levels of education to organize effective psychological and pedagogical assistance. The article draws attention to the key elements of the diagnostic process which include: a diagnostician, a child, a parent (subjects in the research relationship), and research methods and tools (subjects). The issue of limitations of the process of diagnosing specific learning and social difficulties becomes particularly important here, as well as identification of barriers resulting from the search for effective assistance solutions.

Dimensions of Populist Networked Communication about Migrants

Author: Grażyna Piechota
Institution: Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 208-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.12
PDF: apsp/75/apsp7512.pdf

The aim of the article is to analyze how the German party Alternative für Deutschland (AfD), defined as right-wing and populist, positions the issues of migrants in virtual communication. The conducted research (content analysis) encompassed posts published by the party in 2020 on Facebook. The results of the research revealed that migrants appeared in AfD messages in two contexts. They were presented as a source of various threats and their presence in Germany being the result of wrong political decisions. The affective dimension of communication is associated with emphasizing the risk related to crime and threats to the German national identity and cultural values that bind the community together. The political dimension, on the other hand, focuses on the criticism of the government, which, in the AfD’s opinion, has taken poor decisions, which resulted in an uncontrolled influx of migrants.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart