political system

 • Axiology of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997

  This work is an attempt to determine the axiological basis for the constitutional system of the Republic of Poland. Summing up the findings concerning the fundamental values of the state political system underlying the solutions of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, we can conclude that it should have the following attributes: to be the common good of all the citizens, a democratic state implementing the idea of the sovereignty of the Nation and civic society, a state that is ruled by law, independent and sovereign, secular, diligent and efficient, implementing the concept of separation of powers. The constitutional values referring to the status of “human and citizen” are: the dignity and freedom of the person, equality and solidarity of all persons, an individual’s personal, social and legal security and the protection of their freedoms and rights. In accordance with the Constitution of the Republic of Poland, the axiological foundation of the socio-economic system is social market economy based on three pillars: 1) freedom of economic activity, 2) private ownership, 3) solidarity, dialogue and cooperation of social partners. The list of these values should be complemented with the social values which determined the adoption of the concept of social market economy, social justice and social security of citizens.

 • Reflections on the Proposal to Introduce a Term Limit for Elected Officials Effects and Implications

  The problem of the lack of “generational replacement” in Poland is particularly evident on the local self-government level. For years, there has been an ongoing public debate on the adoption of legal solutions introducing term-limits for the office of commune head, mayor and president of the city. Politicians of Law and Justice returned to their idea from 2005 and, shortly before the local elections of 2018, decided to prepare new regulations in this respect. They argued that the adopted solutions create real prospects for implementing projects by young politicians and activists. However, the issue was hotly debated and the initiators’ motives were put into question. There is no doubt that a two-term limit in local selfgovernment units has always stirred up emotions. A lot of self-government officials perceive it as a regulation which violates the provisions of the Constitution of the RP. The aim of this paper is to present the public debate on the adopted solutions and discuss their assumptions.

 • Ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w okresie pierwszych miesięcy „karnawału Solidarności” (sierpień–grudzień 1980)

  W prezentowanym artykule omówiona została ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w pierwszych miesiącach tzw. „festiwalu Solidarności” (sierpień–grudzień 1980). Przedstawiono podstawowe założenia ideologii i programu ruchu katolików postępowych w okresie, gdy kierował nim nieprzerwanie do zakończenia II wojny światowej Bolesław Piasecki, i ich rewizję po jego śmierci. Skoncentrowano się zwłaszcza na lansowanych przez stowarzyszenie koncepcjach „socjalizmu całego narodu”, samorządności, demokratyzacji, poszerzenia „bazy rządzenia”, wypracowania płaszczyzn do porozumienia narodowego (od Ruchu Porozumienia Narodowego do Wielkiej Koalicji). Analizie poddano również relacje pomiędzy PAX a niezależnymi związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność) oraz aparatem partyjno-rządowym. W programie PAX „Solidarność” nie była typowym związkiem zawodowym, ale społecznym (ogólnonarodowym) ruchem rewindykacji praw obywatelskich, dlatego przewidywano, że powinien on uczestniczyć jako podmiot w podejmowaniu decyzji państwowych, tworząc nową „oś pionową” struktur państwowych. W okresie „festiwali Solidarności” z niezależnymi związkami zawodowymi związało się wielu członków PAX. Stowarzyszenie włączyło się czynnie w pomoc przy zakładaniu struktur związkowych.

 • Principles of the political system of the Republic of Poland

  The subject of this study is to present principles of the system determine political character of the state and the system ruling in it of power. The analysis is covered constitutional regulations referring to the following principal principles: principle of the sovereignty of Nation, principle of democratic legal state, principle of freedom and of laws of individual, principle of the division of authorities, principle of the political pluralism, principle of the supreme position of the Constitution, principle of the decentralization of the official authority, principle of the decentralization of the official authority. The work is based on the legal-dogmatic method.

 • The Evolution of the Institution of President’s Prerogative Powers in the Polish Legal System

  The essay describes the concept and evolution of a countersignature and prerogatives of the President of the Republic of Poland. The countersignature is a special signature (a consent) of a member of the Council of Ministers which is necessary to validate the President’s legal (official) act. Prerogatives are enumerated in a constitutional act as presidential competences, which do not require a signature of a member of the Government (a countersignature). The author claims that the institution of independent presidential competences was invented by Polish lawyers and used for the first time ever in the Polish Constitution of 1935. Further, the author describes the evolution of the institution of a countersignature and prerogatives in the Polish political system. It is said that nowadays the number of independent competences does not have such significant importance as it is claimed in constitutional law and in reality prerogatives do not strengthen the political position of the President significantly. His/her power depends on whole relations between the authorities described in constitutional provisions.

 • Socjalizacja i edukacja polityczna jako ważne determinanty kultury politycznej

  Uznaje się, że polityka jest częścią życia społecznego, dlatego jest również częścią kultury. W drugiej połowie XX w. kultura polityczna stała się obiektem analiz politologów w świecie oraz w Polsce. W związku z tym zaczęto postrzegać kulturę polityczną, jako komponent kultury w dosłownym znaczeniu przez pryzmat ogółu materialnych i niematerialnych wytworów życia społecznego. Stało się to asumptem do rozszerzenia się definicji kultury politycznej o takie składniki, jak instytucje polityczne oraz system socjalizacji oraz edukacji politycznej. Celem tego było wzmocnienie demokratycznego systemu politycznego poprzez przesunięcie z elementów indywidualnych na ogólnospołeczne.

 • A Vision of the State’s Political System in the Political Thought of the National Party between 1928 and 1939

  Views of the National Party (1928-1939) merit special attention, given both the Party’s prominent role in the political life of interwar Poland and the interesting combination of various elements derived from diverse ideological trends within the Party’s programme. The ideological legacy of the National Party reflected, to a large extent, the key constituents of the National Democracy’s political thought, such as nationalism, representation of all social classes, national integrity and the concept of the nation-state. The National Party underwent major evolution and was subject to internal divisions which makes the image of its political thought much more complex. Based on an analysis of the National Party’s political thought, several conclusions can be formulated. The National Party developed its own views regarding political systems. These were, to a large extent, determined by their own system of values based on the national idea. The National Party’s political system projections were mainly inspired by (1) the successes of the “new type” states; (2) pressure from totalitarian systems; and (3) the influence of the economic and spiritual crisis. The National Party leaders wanted to make the political system more efficient. Nonetheless, views in favor of directly imitating any foreign political systems could hardly be found in the Party’s political thought. The National Party’s ideologists and journalists invariably stated that there was no pre-defined political system, but its form had to be adjusted to the specificity and unique character of a given national body. Although inspiration was drawn from external political systems, the Party’s political thought did not lose its independence.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.