prawo międzynarodowe

 • The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination: International Law Perspective

  Author: Agnieszka Szpak
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 178-204
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.12
  PDF: apsp/59/apsp5912.pdf

  The author offers an international law perspective on a specific issue of self-determination of indigenous peoples. The article begins with the definition of indigenous peoples, then proceeds to self-determination in general. The last section examines the forms of indigenous selfdetermination and its meaning for indigenous peoples. Indigenous peoples have a right to self-determination which allows them for control over their destiny, their livelihoods, their culture and customs. It may be realized, most of all, in the form of autonomy or self-governance. As such, self-determination allows indigenous peoples to participate in decision making in matters that affect their rights.

 • Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne

  Author: Izabela Bernatek-Zaguła
  E-mail: izagula@onet.pl
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 135-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.07
  PDF: ppk/12/ppk1207.pdf

  W artykule autor zajmuje się zagadnieniem braku jednolitej oraz precyzyjnej terminologii w regulacji normatywnej w obrębie określonej dziedziny jaką jest ochrona dóbr kultury. Normodawca tworząc mechanizmy ochronne dla szeroko rozumianych dóbr kultury zarówno w Konstytucji RP, jak i w obrębie ustawodawstwa używa wielu określeń dla wyznaczenia podobnego zakresu zastosowania norm. Rozważania czynione są na podstawie Konstytucji RP oraz na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które pozwalają autorowi zauważyć niedoskonałości, wręcz niedostatki w zakresie koherentności terminologicznej w obrębie tej samej dziedziny, zarówno w odniesieniu do aktów prawa krajowego jak i ich relacji do prawa międzynarodowego. W pierwszej części artykułu autor przedstawia terminologię stosowaną dla ochrony dóbr kultury w obrębie prawa międzynarodowego, następnie czyni rozważania odnośnie terminologii stosowanej dla wyznaczenia podobnego zakresu w treści Konstytucji RP, w kolejnej części przedstawia terminologię stosowaną na gruncie prawa krajowego wykazując, iż używanie przez ustrojodawcę licznych terminów prawnych dla nazwania podobnego zakresu wskazuje na brak dyscypliny terminologicznej, czego skutkiem jest, zdaniem autora, osłabienia działania ochrony prawnej a nawet do dopuszczenia do powstania luki w prawie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart