regional elections

  • Czy wyniki wyborów do sejmików przybliżają wyniki wyborów do Sejmu? O nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych w Polsce

    Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwo wyników wyborów do sejmików województw i następujących po nich wyborów do Sejmu RP. Trzy nakładające się na siebie cykle wyborcze w latach 2006–2015 pozwalają na bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjonalizacji regionalnych systemów politycznych. Po przedyskutowaniu różnych czynników, kształtujących odmienność wyników wyborów różnych szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury na temat nacjonalizacji systemów partyjnych. Omawiają również konstrukcję wskaźnika niepodobieństwa, używanego do badania nacjonalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności wyników wyborów różnych szczebli. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce głosowania w wyborach regionalnych stawały się coraz bardziej odmienne od wzorców głosowania w wyborach do Sejmu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wyników wyborów pozostają różnice w poparciu najbardziej stabilnych partii politycznych występujących na obu arenach rywalizacji.

  • Third Place is a Charm. Women in the 2010, 2014 and 2018 Regional Assembly Elections in Poland

    The analysis of women’s participation in elections has long been an important theme within political studies. Scholars have looked at factors that affect women’s participation in politics in general, as well as their decisions to run in parliamentary or regional elections. In 2011, as the second Central and Eastern Europe country (the first being Slovenia), Poland introduced gender quotas into the proportional electoral system. Researchers looking into the consequences of such systemic solutions in various countries have established that the intended goal of increasing the proportion of women in legislative bodies has not always been achieved. In fact, the outcomes have varied widely. Such discrepancies invite further examination. The presented study focuses on regional assembly elections in Poland between 2010 and 2018. The article elaborates on and complements the results of the authors’ prior work on the 2010 and 2014 elections. The research looks at how effective women were in winning the available mandates, what were their placements and which parties managed to get most women into the assemblies.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.