religia

 • Voegelinowska koncepcja symboli politycznych. Teoria i zastosowania

  Author: Michał Kuź
  Institution: Uczelnia Łazarskiego
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 99–112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.06
  PDF: apsp/51/apsp5106.pdf

  Poniższy artykuł stanowi refleksję nad zastosowaniem teoretycznej kategorii symboli politycznych w ujęciu Erica Voegelina do badań politologicznych oraz praktycznych problemów współczesnego prawa i polityki. Oryginalny wkład badawczy tego tekstu stanowi przy tym prześledzenie rozwoju koncepcji symboli politycznych u Voegelina i skupienie się na wczesnych, rzadko opisywanych tekstach tegoż autora. Konkluzją jest obserwacja, iż voegelinowska kategoria symboli politycznych to narzędzie znacznie powiększające nasze możliwości poznawcze i otwierające nowe pola dialogu społecznego. Kategoria ta przezwycięża bowiem nieprzystający już w pełni do współczesnej polityki podział na religie i ideologie, a równocześnie unika problemów charakterystycznych dla myśli politycznej Carla Schmitta i pozwala na bardziej szczegółową analizę niż upraszczające huntingtonowskie pojęcie cywilizacji.

 • Russia’s Strategic Culture: Prisoner of Imperial History?

  Author: Anna Antczak
  Institution: University of Economics and Human Sciences in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2342-1521
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 223-242
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.13
  PDF: apsp/60/apsp6013.pdf

  The article aims at identifying key elements of Russia’s strategic culture and drivers for its change. It starts with a short theoretical overview of the strategic culture concept and different approaches within various theoretical frameworks (liberal, constructive, and post-modern). It focuses on most important determinants of Russian strategic culture, namely history, ideology, geopolitics, systemic issues, and religion. It examines the extent to which Russian policy reflects these determinants.

 • Przekonania studentów pedagogiki w pryzmaciedominującej formacji światopoglądowej

  Author: Anna Odrowąż-Coates
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 225-239
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.14
  PDF: em/7/em714.pdf

  Artykuł zawiera teoretyczną analizę procesu socjalizacji, zanurzonego w przekonaniach religijnych, wprowadzającą do przedstawienia wyników badań empirycznych, pochodzących z niewielkiego, pilotażowego studium przypadku studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W badaniu uczestniczyło ponad 250 studentów w grupach 20–30-osobowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w latach 2014–2016. Studentów poproszono o przygotowanie krótkiej anonimowej notatki zawierającej opis, jak wyobrażają sobie Boga. Studenci mieli również naszkicować „mapę świata”. Powtarzające się odpowiedzi pozwoliły na wyprowadzenie wniosków o dominującym postrzeganiu Boga oraz geograficznej perspektywie eurocentrycznej badanych. Na tej podstawie wyprowadzono wstępne wnioski o procesie socjalizacji, przebiegającej w określonym kontekście religijnym, zastanawiając się, jak kontekst ten oddziałuje na osobiste poglądy o świecie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart