report

Krakowskie spotkanie ze Wschodem

Author: Rafał Lisiakiewicz
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 263-266
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2012116
PDF: npw/02/npw2012116.pdf

Report

Sprawozdanie z VII międzynarodowej sesji naukowej dziejów ludów Morza Bałtyckiego. Migracje. Podróże w dziejach, Wolin, 26–28 lipca 2013

Author: Juliusz Tomczak
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 454-461
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201330
PDF: ksm/18/ksm201330.pdf

W sierpniu 2005 roku w Wolinie doszło do pierwszej sesji naukowej poświęco­nej zagadnieniom związanym z dziejami ludów zamieszkujących basen Morza Bałtyckiego. Jak to zwykle bywa, początki był skromne i udział wzięło w niej 14 naukowców z Polski i Litwy. Owa inicjatywa okazała się jednak na tyle war­tościowa i potrzebna, że w następnych latach spotkania były kontynuowane. W powiązaniu z odbywającym się również w miejscowości Wolin na wyspie o tej samej nazwie Międzynarodowym Festiwalem Słowian i Wikingów, w kolejnych latach organizowane były sesje poświęcone różnorakiej tematyce związanej ze wspomnianym obszarem – począwszy od wojskowości i gospodarki, a na kultu­rze i religii kończąc. Ich owocem był także szereg publikacji pokonferencyjnych.

Sprawozdanie z I konferencji naukowej „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem

Author: Marta Chechłowska-Lipińska
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 462-465
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201331
PDF: ksm/18/ksm201331.pdf

Dnia 18 kwietnia 2013 roku w Toruniu miała miejsce I Konferencja Naukowa „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewo­leniem. Między martyrologią a triumfalizmem, organizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to powstało we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Celem Konferencji było zainicjowanie dyskusji umiejscowionej w jednym z najistotniejszych w ostatnich latach ob­szarów nauk społecznych. Tematyka polityki historycznej zajmuje bowiem – co podkreślali organizatorzy – szczególną pozycję, zarówno w naukowym dyskursie międzynarodowym, jak i w praktyce politycznej. Poruszana podczas konferencji problematyka dotyczyła przede wszystkim pamięci o walce o wol­ność w obliczu totalitaryzmów i dyktatur oraz zagadnienia związane z indywi­dualnymi, rodzinnymi i lokalnymi aspektami pamięci. Drugi nurt istotny dla rozważań stanowiła kwestia praktycznego wykorzystywania narzędzia, jakim jest polityka historyczna, zwłaszcza w polskim wymiarze.rep

XXVII Ogólnopolskie Seminarium

Author: Henryk Lach
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 466-467
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201332
PDF: ksm/18/ksm201332.pdf

W dniu 14 września 2013 roku odbyło się XXVII Ogólnopolskie Seminarium pt. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”. Otwarcia Sympozjum dokonał JM Rektor, prof. dr hab. Henryk Lach, który w imieniu organizatorów oraz całej społeczności akademickiej Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie, serdecznie przywitał wszystkich uczestników Seminarium przybyłych z różnych ośrodków akademickich całej Polski na XXVII Ogólnopolskie Seminarium.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart