report

Media – Biznes – Kultura, Gdańsk 2017

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 155-156
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017219.pdf

REPORT

„Na morzu i przy morzu. Kobiety w dziejach” – IX Międzynarodowa Sesja Naukowa „Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”, Wolin, 4–6 sierpnia 2017 roku

Author: Maciej Franz
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 198-216
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017210
PDF: so/12/so1210.pdf

“On the sea and by the sea. Women in history” – 9th International Scientific Conference “History of the Baltic Sea people”, Wolin, August 4–6, 2017

«На море и у моря. Женщины в истории» – 9-я Международная научная конференция «История народов Балтийского моря», Волин, 4–6 августа 2017 года

Sprawozdanie z cyklu spotkań z serii „Orient Express”, Toruń, 2017 r.

Author: Michał Dahl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 135-141
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181708
PDF: npw/17/npw1708.pdf

Report from the series of meetings „Orient Express”, Toruń, 2017

Отчет о серии встреч «Ориент Экспресс», Торунь, 2017

REPORT

Report from the 5th International Asian Congress and the XII International Conference “The direction of Asia, diversity, dialogue on the 100th anniversary of Poland’s independence and Azerbaijan independence”, Toruń, Poland, 9–11 May 2018

Author: Kamila Rezmer
Institution: Nicolaus Copernicus University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 143-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181709
PDF: npw/17/npw1709.pdf

Report from the 5th International Asian Congress and the XII International Conference “The direction of Asia, diversity, dialogue on the 100th anniversary of Poland’s independence and Azerbaijan independence”, Toruń, Poland, 9–11 May 2018

Доклад 5-го Международного азиатского конгресса и XII Международной конференции «Направление Азии, разнообразие, диалог в связи со 100-летием независимости Польши и независимости Азербайджана», Торунь, Польша, 9–11 мая 2018 г.

REPORT

Potęga Chin i edukacja w różnych ujęciach – sprawozdanie z obrad z wybranych paneli V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego

Author: Paulina Kruszyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 147-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181710
PDF: npw/17/npw1710.pdf

Power of China and education in various perspectives – report on the selected panels of the V International Asian Congress

Сила Китая и образование с разной точки зрения – доклад о выбранных группах V Международного азиатского конгресса

REPORT

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart