report

The 3rd International Asian Congress, Toruń 18–20 May 2016

Author: Joanna Marszałek-Kawa
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Natalia Gburzyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 387-389
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.23
PDF: ppk/34/ppk3422.pdf

SPRAWOZDANIE

REPORT

A Report from Vth International Asian Congress and the XIIth International Conference – The Direction of Asia, Diversity, Dialogue on the 100th Anniversary of Poland’s Independence and Azerbaijan Independence, Toruń, May 9–11, 2018

Author: Bartosz Płotka
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 157-160
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181808
PDF: npw/18/npw1808.pdf

Отчет с V Международного азиатского конгресса и XII Международной конференции «Направление Азии, разнообразие, диалог в связи со 100-летием независимости Польши и независимости Азербайджана», Торунь, 9–11 мая 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Problemy bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu i Pacyfiku – sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 9–11 maja 2018 roku

Author: Kamila S. Kowalska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 161-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181809
PDF: npw/18/npw1809.pdf

Security problems of the Far East and the Pacific – report from the 5th International Asian Congress, Toruń, May 9–11, 2018

Проблемы безопасности Дальнего Востока и Тихого океана – отчет с V Международного азиатского конгресса, Торунь, 9–11 мая 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Sprawozdanie z konferencji „Badanie i mierzenie przywództwa politycznego”, Warszawa, 12 czerwca 2018 roku

Author: Judyta Bielanowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 165-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181810
PDF: npw/18/npw1810.pdf

Report from conference „Researching and measuring political leadership”, Warsaw, June 12, 2018

Отчет с конференции «Исследование и измерение политического лидерства», Варшава, 12 июня 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń 9–11 maja 2018 r.

Author: Natalia Gburzyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 171-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181811
PDF: npw/18/npw1811.pdf

The Vth International Asian Congress – report, Toruń, May 9–11, 2018

Рапорт из V-ого Международного Азиатского Конгресса, Торунь 9–11 мая 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Sprawozdanie z XXV Światowego Kongresu Politologicznego, Brisbane, 21–25 lipca 2018 r.

Author: Arkadiusz Żukowski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3413-9492
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 157-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181908
PDF: npw/19/npw1908.pdf

Report from the 25th World Congress of Political Science, Brisbane, July 21–25, 2018

Отчет о XXV Всемирном конгрессе Международной ассоциации политической науки, Брисбен, 21–25 июля 2018 г.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z seminarium NPW „Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Ustawy 2.0”, Toruń, 7–9 września 2018 roku

Author: Patrycja Rutkowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9660-9528
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 175-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181909
PDF: npw/19/npw1909.pdf

Report from the NPW Seminar “Changes in higher education in Central-East Europe in the context of the ‘Bill 2.0’”, Toruń, June 7–9, 2018

Отчет о семинаре NPW „Изменения в высшем образовании в Центрально-Восточной Европе в контексте Закона 2.0”, Торунь, 7–9 июня 2018 г.

SPRAWOZDANIE

Bogaty język, zaniedbany język - refleksje o kulturze języka

Author: Małgorzata Bortliczek
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2974-1254
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 245-264
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.13
PDF: em/13/em1313.pdf

Artykuł Bogaty język, zaniedbany język - refleksje o kulturze języka dotyczy wybranych zjawisk językowych. W centrum uwagi znajdują się leksykalne i ortograficzne oraz składniowe i interpunkcyjne zaniedbania dostrzegane w komunikatach tworzonych przez instytucje państwowe. Materiał analityczny pochodzi m.in. ze sprawozdania Rady Języka Polskiego za lata 2010-2011, które dotyczy oficjalnej komunikacji instytucji państwowych z Polakami. Celem opisu jest wskazanie przyczyn wybranych błędów oraz prezentacja zasad regulujących pisownię prawidłową, a także przedstawienie skorygowanych wersji omawianych przykładów. Wnioski płynące z analizy oficjalnych dokumentów pod kątem przestrzegania kultury języka przekładają się na refleksję dotyczącą odpowiedzialności za kondycję języka polskiego, który jest ważnym składnikiem tożsamości narodowej.

Генеральний інспекторат Армії УНР: створення, інституалізація, специфіка функціонування (1920–1921 рр.)

Author: Андрій Руккас
Institution: Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2086-3463
Author: Ігор Срібняк
Institution: Київський університет імені Бориса Грінченка [Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9750-4958
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 49-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sdhw.2023.03
PDF: sdhw/23/sdhw2303.pdf

General Inspectorate of the UPR Army: Creation, institutionalisation, specifics of functioning (1920–1921)

The article reconstructs the process of creation and specifics of the activities of the Inspectorate (General Inspectorate) of the Army of the Ukrainian People’s Republic in 1920–1921, which became one of the important steps on the way to creating the institutional foundations of the Armed Forces of Ukraine in the modern era and increasing the level of combat readiness of its units. In September 1921, the commander of the 3rd Iron Rifle Division, colonel-general Oleksandr Udovychenko, was appointed to the position of inspector general of the UNR Troops, who was well acquainted with all the difficulties that the Ukrainian military had to face. Based on the results of his inspections of the camps, O. Udovychenko prepared reports in which he highlighted the actual condition of the internees (combat conditions of the units, living conditions, provision of clothing and food, moral and psychological condition and mood of the soldiers, the intensity of cultural and educational work in their environment, etc.). These reports were addressed to the commander-in-chief of the Armed Forces of the Ukrainian People’s Republic and the Minister of War, allowing them to understand the real situation in the internment camps, and accordingly take the necessary measures to normalize it. During the entire period of internment, the

Niemieckie reparacje wojenne za II wojnę światową (polskie kontrowersje)

Author: Lech Wyszczelski
Institution: profesor emerytowany Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-4281
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 47-60
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023204
PDF: cpls/6/cpls604.pdf

German war reparations for World War II (Polish controversy)

German war reparations were imposed arbitrarily by the victorious powers, because no peace conference was convened. They were estimated at $20 million at the 1938 exchange rate, half of which went to the USSR (the Polish People’s Republic was to receive 15% of its pool). In addition, they were imported by the great powers themselves. Western powers abandoned their importation in the late 1940s, and the USSR, including the Polish People’s Republic, abandoned it in 1953. Both the Federal Republic of Germany and the four superpowers signed the so-called the two plus four agreement in 1990 considered the end of World War II. Poland received only part of the reparations due to it as part of Russian reparations. And so far, financial compensation from the Federal Republic of Germany has not satisfied her. During the PiS government, President Jarosław Kaczyński considered demands for such reparations to be a political issue aimed at weakening the international position of Germany, including the EU, and for his own election campaigns.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart