Review

On Postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds

Author: Marek Otisk
Institution: University of Ostrava, Czech Republic
Year of publication: 2006
Source: Show
Pages: 213-217
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.06.8.1.13
PDF: tner/200601/tner813.pdf

Tomáš Hauer: A Through Post-modern Theory Prague: Karolinum 2002, 228 p.;

Tomáš Hauer: Write Your Own Bookcase (or Language Vagabonds and Postmodern Public area), Prague: ISV 2002, 260 p.

Opinion Concerning “The New Educational Review”

Author: Alistair Ross
Institution: London Metropolitan University, England
Year of publication: 2006
Source: Show
Pages: 221
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.06.8.1.15
PDF: tner/200601/tner815.pdf

Григорій Васянович, Християнсько-філософський персоналізм Григорія Сковороди: монографія, Норма, Львів 2022, 268 с.

Author: Олена Будник
Institution: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5764-6748
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 55-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ve.2023.01.06
PDF: ve/5/ve506.pdf

Józef Baniak, Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965–2020 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych. Studium socjograficzne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023, ss. 324

Author: Janusz Mariański
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0620-8000
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 57-60
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ve.2023.01.07
PDF: ve/5/ve507.pdf

Mohammed Ghazi Alghamdi, Writers and Nations. The Case of American and Saudi Literatures [Писатели и нации. Дело американской и саудовской литературы], Lexington Books, Lanham–Boulder 2021, ss. 180

Author: Kamil Pietrasik
Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8579-0659
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 111-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2023308
PDF: so/27/so2708.pdf

Jan Wojciech Piekarski, Prezydent Lech Wałęsa na salonach świata. Plusy dodatnie i plusy ujemne, [President Lech Wałęsa in the World Salons. Positive and Negative Pluses / Президент Лех Валенса в салонах мира. Плюсы положительные и плюсы отрицательные] Wy

Author: Lech Wyszczelski
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 115-120
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2023309
PDF: so/27/so2709.pdf

President Lech Wałęsa in the World Salons. Positive and Negative Pluses

Michalina Majewska, Śmierć w imię cesarza. Zbrodnie japońskie w latach 1937–1945 [Death in the Name of the Emperor. Japanese Crimes Between 1937 and 1945 / Смерть во имя императора. Преступления Японии в период с 1937 по 1945 год], Wydawnictwo Adam Marsza

Author: Lech Wyszczelski
Institution: Emerytowany profesor zwyczajny byłej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 145-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2023210
PDF: so/26/so2610.pdf

Death in the Name of the Emperor. Japanese Crimes Between 1937 and 1945

Stuletnie dokonania Komunistycznej Partii Chin podane w popularnej formie [Recenzja książki pt. Historia i rzeczywistość. 100 pojęć do zrozumienia Komunistycznej Partii Chin, Toruń 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 287]

Author: Lech Wyszczelski
Institution: emerytowany prof. zw. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-4281
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 67-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/PPUSI.2023.03.08
PDF: pomi/10/pomi1008.pdf

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart