Revolution of Dignity

Ukraine after the Revolution of Dignity and Imperial Aggression

Author: Tomasz Lachowski
Institution: University of Łódź (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 130–133
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018111
PDF: ppsy/47-1/ppsy2018111.pdf

The paper reports The 3R (Three Ukrainian Revolutions) Symposium: Revolution, War and Their Consequences, which took place in Warsaw (Poland) on March 16-17, 2018. This multilayer event was organised as a part of the project named The 3R (Three Ukrainian Revolutions), initiated in the College of Europe in Natolin (Warsaw) in 2015, to provide the comparative studies over three revolutions witnessed in Ukraine in the last three decades. The 2018 conference gathered current and former politicians, diplomats, practitioners, scientists, journalists and social activists coming from mostly Ukraine and Poland, as well as the other states around the globe.

Komemoracja postaci metropolity Andrzeja Szeptyckiego w 2015 roku a proces demokratyzacji na Ukrainie po rewolucji godności

Author: Oliwia Kropornicka
Institution: Akademia Ignatianum w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3269-7661
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 93-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202606
PDF: npw/26/npw2606.pdf

Commemoration of the Metropolitan Andrey Sheptytsky in 2015 and the Process of Democratization in Ukraine after the Revolution of Dignity

As a consequence of the crisis related to the overthrowof the president Yanukovych in Ukraine, anew social reality evolved. The changes are reflected, inter alia, in the reinterpretation of the identity and borders of the political community in Ukraine. The representatives of the Ukrainian elites who took over the power in 2014 actively joined this process. The proof of this fact is, inter alia, an initiative of the nationwidecelebrationof the 150th anniversary of the birth of the Metropolitan Andrey Sheptytsky. The reinterpretation of the own cultural heritage and the process of formation of the symbolic capital (as understood by P. Bourdieu) related with this heritage became more dinamic after the so-called Revolution of Dignity and in view of the armed conflict in Donbass. It seems that a modernised universal formula of the Ukrainian identity could be based largly on the cultural capital of one of the regions of Ukraine: Galicia. The currect Ukrainian authorities’ initiatives targeted at the promotion of the figure of the Metropolitan Andrey Sheptysky seem to indicate it. The analysis of theirprogressand shall enable a better understanding of the meaning and direction of social changes in today’s Ukraine.

Rola państwa w konstytuowaniu się Kościoła Prawosławnego Ukrainy w kontekście wyzwań bezpieczeństwa narodowego

Author: Antonina Kozyrska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 20-40
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.02
PDF: apsp/70/apsp7002.pdf

Artykuł prezentuje rolę państwa ukraińskiego w procesie tworzenia Kościoła Prawosławnego Ukrainy i uzyskania przez niego autokefalii w kontekście wyzwań bezpieczeństwa narodowego Ukrainy po Rewolucji Godności. Badania zostały oparte na literaturze naukowej, materiałach proweniencji państwowej i kościelnej, oraz danych analitycznych i socjologicznych. Ich wyniki wskazują, że ukonstytuowanie się autokefalicznego Kościoła na przełomie 2018/2019 r. w dużej mierze było możliwe dzięki determinacji porewolucyjnego obozu władzy i uzyskaniu konsensusu politycznego sił prozachodnich ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, co znalazło poparcie w społeczeństwie ukraińskim. Rozwój młodego Kościoła i utrwalenie autokefalii wymaga dalszego wsparcia ze strony organów władzy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart