role

Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018

Author: Jacek Kraś
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 238-256
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201916
PDF: cip/17/cip1716.pdf

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie celów, zadań i funkcji Polskiej Organizacji Turystycznej, która jest jedną z najważniejszych instytucji realizujących politykę turystyczną państwa. Jest nim również przybliżenie oraz analiza statusu organizacyjno-prawnego i najważniejszych działań tej organizacji, a także ocena jej działalności. Podstawową metodą zastosowaną dla realizacji celów publikacji jest analiza literatury przedmiotowej, materiałów wewnętrznych przedmiotowej instytucji oraz aktów prawnych.
Aby zrealizować określony wyżej cel publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, do których należy Statut Polskiej Organizacji Turystycznej oraz aktów prawnych, z których najważniejszym jest Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej. Przydatna była również literatura tematyczna, do której należała między innymi książka H. Zawistowskiej, M. Dębskiego i H. Gorskiej-Warsewicz Polityka turystyczna.

Status and Role of the Young Generation in the Social and Political Space of Georgia

Author: Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Institution: Collegium Civitas
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4451-5092
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 22-42
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212802
PDF: npw/28/npw2802.pdf

Status and Role of the Young Generation in the Social and Political Space of Georgia

The aim of the paper is to examine the status and role of the young generation in the social and political space of Georgia. The paper states that the young generation of Georgians does not enjoy high social status, even though the young can and probably will constitute the future elite of Georgian society. To analyze this research problem, I have used a number of research methods based partly on secondary sources. Three main research methods have been used in the study-desk research method, comparison, and the statistical method based on secondary data that have been extracted from the Caucasus Research Resource Center (CRRC) database. The paper is a snapshot of studies on the theory of notions of “status” and “role”, and it presents the work of Polish scholars. Moreover, the paper opens the door to further research on the young and democracy in Georgia. The studied issue is essential for analyzing the perception of democracy and democratization among the generations in Georgia. The paper is part of a series of articles on the opinion of the young generation of Georgians about democracy and democratization.

Process Drama as a Medium of Creative Teaching and Learning in EFL Classroom

Author: Alicja Gałązka
Year of publication: 2006
Source: Show
Pages: 93-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.06.9.2.08
PDF: tner/200602/tner908.pdf

Drama is an art form, a practical activity, and an intellectual discipline highly accessible to young people. In education, it is a mode of learning that challenges students to make meaning of their world. Th rough students’ active identification with imagined roles and situations in drama, they can learn to explore issues, events and relationships. In drama students draw on their knowledge and experience of the real world. Drama has the capacity to move and change both participants and audiences and to affirm and challenge values, cultures and identities Drama can develop students’ artistic and creative skills and humanize learning by providing lifelike learning contexts in a classroom setting that values active participation in a non-threatening, supportive environment. Drama empowers students to understand and influence their world through exploring roles and situations and develops students’ non-verbal and verbal , individual and group communication skills. It develops students’ intellectual, social, physical, emotional and moral domains through learning that engages their thoughts, feelings, bodies and actions. In the paper I will demonstrate process drama and how it may be used as a creative medium of teaching English as a foreign language.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart