Shanghai Cooperation Organization

Melodia przeszłości czy nowe rozdanie? Szanghajska Organizacja Współpracy w relacjach rosyjsko-chińskich z perspektywy 2017 roku

Author: Michał Lubina
Institution: Uniwersytet Jagielloński, Poland
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 31-53
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017302
PDF: npw/14/npw2017302.pdf

More than decade ago Shanghai Cooperation Organization (SCO) became a popular theme of analysis and research, evoking polarizing views. It was described as a successful regional, multilateral organization which responds to local challenges (such as terrorism) and represents a good case of Sino-Russian cooperation in Central Asia. On the other hand, SCO was also being portrayed as a geopolitical, authoritarian answer to NATO, stronger in words than in actions. Since than SCO has developed and strengthened Sino-Russian relations. On the other hand, since 2010s SCO has been losing its importance and facing marginalization. India’s and Pakistan’s access in 2017 is bound to reverse this trend and give SCO a new energy.
The outcome of this enlargement, combined with integration of the One Belt One Road (OBOR) project with SCO will decide about SCO’s future.

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza i Szanghajska Organizacja Współpracy jako alternatywa dla Turcji wobec braku członkostwa w Unii Europejskiej

Author: Ahmet Burak
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 56-55
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2015203
PDF: npw/09/npw2015203.pdf

Turkey formally applied for membership in the European Union (EU) on April 14, 1987, but it took 12 years to get candidate status at the Helsinki summit of 1999. The year 2014 brought no breakthrough in the negotiations between the EU and Turkey. Public opinion polls show that many Turkish citizens have no hope of joining the EU. Waiting too long for membership in the EU is causing a lot of controversy in Turkey and is one of the most frequently raised issues in the political discourse. In the last three years, the Turkish political class and socjety became more and more sympathetic to perceived integration initiatives in the Eastern direction. Turkey has opened a new road in the form of accession to the Eurasian Union and the Shanghai Cooperation Organization. What will happen if Turkey will support its way in this direction? How long can Turkey wait for admission to the EU? Where would it be better for Turkey? The Eastern Alliance or the Western?

Szanghajska Organizacja Współpracy jako element zarządzania regionalnego Federacji Rosyjskiej

Author: Aleksandra Kozioł
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 27-47
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw20181602
PDF: npw/16/npw2018102.pdf

Since the fall of the Union of Soviet Socialist Republics, the Russian Federation has been trying to regain its importance in the global arena. One way of restoration of influence in the world is to build a multipolar order, including the establishment of regional alliances. Shanghai Cooperation Organization is one of such attempts in the region of Central Asia, and even the entire Asian continent. Therefore, drawing attention to the role of Russian Federation in the development of this structure appears to be important, especially when considering the growing significance of Central Asia as a result of the construction of the New Silk Road. Russian authorities, however, do not limit their involvement to the single structure. At the same time they are working on development of other organizations, aimed at building their influence in the world. By such actions Russian Federation is trying to minimize the significance of the People’s Republic of China, European Union and United States of America, especially in the so-called near abroad.

Szanghajska Organizacja Współpracy jako jedna z form wielopłaszczyznowej współpracy Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej

Author: Anna Kobierecka
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 38–57
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.03
PDF: apsp/54/apsp5403.pdf

Upadek świata dwubiegunowego może zostać uznany za nowe otwarcie w stosunkach chińsko- rosyjskich. Sytuacja międzynarodowa na początku lat 90. umożliwiła odnowienie i normalizację stosunków politycznych między tymi państwami oraz zapoczątkowanie współpracy na kilku płaszczyznach. Rozwijanie kontaktów zarówno politycznych, jak i gospodarczych okazało się być procesem długotrwałym, warunkowanym przez liczne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki. Celem artykułu jest analiza ewoucji wzajemnych relacji, motywacji działania, źródeł współpracy oraz jej znaczenia. Biorąc pod uwagę rosnące strategiczne znaczenie regionu eurazjatyckiego, szczególnym aspektem w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej jest jej istota dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Przeprowadzana analiza będzie uwzględniała zwłaszcza współpracę rozwijaną z wykorzystaniem Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart