sprawozdanie

Sprawozdanie z konferencji naukowej Konfrontacje Grzybowskie – piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle. Dynastia – państwo – grody w Europie Środkowowschodniej, Grzybowo, 17–18 V 2018 r.

Author: Jakub Wojtczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180208
PDF: hso/17/hso1708.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

Report on an academic conference The Grzybowo Confrontations – the Piast history against the Central European background. Dynasty – state – strongholds in Central and Eastern Europe, Grzybowo, 17–18 V 2018

Zpráva z vědecké konference Grzybowské konfrontace – piastovské dějiny na středoevropském pozadí. Dynastie – stát – hradiště ve středovýchodní Evropě, Grzybowo, 17.-18. V. 2018 r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Liturgia i polityka w wiekach średnich. Przeoczone dziedzictwo Ernsta H. Kantorowicza, Poznań, 13–14 VII 2017 r.

Author: Jakub Wojtczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 129-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180108
PDF: hso/16/hso1608.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

A report on an international conference on Liturgy and Politics in the Middle Ages: An Overlooked Legacy of Ernst H. Kantorowicz, Poznań, 13–14 VII 2017 (Jakub Wojtczak)

Zpráva z mezinárodní vědecké konference Liturgia i polityka w wiekach średnich. Przeoczone dziedzictwo Ernsta H. Kantorowicza, Poznań, 13.–14. VII. 2017 (Jakub Wojtczak)

Sprawozdanie

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Arcybiskupstwo Poznańskie w dziejach, Poznań, 23–24 X 2017 r.

Author: Jakub Wojtczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 132-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180109
PDF: hso/16/hso1609.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

A report on a conference on The Poznan Archbishopric across centuries, Poznań, 23–24 X 2017

Zpráva z vědecké konference Arcybiskupstwo Poznańskie w dziejach, Poznań, 23.–24. X. 2017

Sprawozdanie

The 3rd International Asian Congress, Toruń 18–20 May 2016

Author: Joanna Marszałek-Kawa
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Natalia Gburzyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 387-389
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.23
PDF: ppk/34/ppk3422.pdf

SPRAWOZDANIE

REPORT

A Report from Vth International Asian Congress and the XIIth International Conference – The Direction of Asia, Diversity, Dialogue on the 100th Anniversary of Poland’s Independence and Azerbaijan Independence, Toruń, May 9–11, 2018

Author: Bartosz Płotka
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 157-160
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181808
PDF: npw/18/npw1808.pdf

Отчет с V Международного азиатского конгресса и XII Международной конференции «Направление Азии, разнообразие, диалог в связи со 100-летием независимости Польши и независимости Азербайджана», Торунь, 9–11 мая 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Problemy bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu i Pacyfiku – sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 9–11 maja 2018 roku

Author: Kamila S. Kowalska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 161-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181809
PDF: npw/18/npw1809.pdf

Security problems of the Far East and the Pacific – report from the 5th International Asian Congress, Toruń, May 9–11, 2018

Проблемы безопасности Дальнего Востока и Тихого океана – отчет с V Международного азиатского конгресса, Торунь, 9–11 мая 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Sprawozdanie z konferencji „Badanie i mierzenie przywództwa politycznego”, Warszawa, 12 czerwca 2018 roku

Author: Judyta Bielanowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 165-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181810
PDF: npw/18/npw1810.pdf

Report from conference „Researching and measuring political leadership”, Warsaw, June 12, 2018

Отчет с конференции «Исследование и измерение политического лидерства», Варшава, 12 июня 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń 9–11 maja 2018 r.

Author: Natalia Gburzyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 171-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181811
PDF: npw/18/npw1811.pdf

The Vth International Asian Congress – report, Toruń, May 9–11, 2018

Рапорт из V-ого Международного Азиатского Конгресса, Торунь 9–11 мая 2018 г.

SPRAWOZDANIE

REPORT

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart