sprawozdanie

Prokuratura a Rada Ministrów (na marginesie oceny sprawozdania prokuratora generalnego przez prezesa Rady Ministrów)

Author: Halina Zięba-Załucka
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 195-211
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.09
PDF: ppk/19/ppk1909.pdf

Prosecutor’s Office and the Council of Ministers  (remarks aside the evaluation of the report of Public  Prosecutor General by the President of the Council of Ministers)

The time of the prosecutor’s office functioning within the new political system allowed for determination of deficiencies in terms of legal regulations and correction of the legal instruments of the prosecutor’s office operation. Present legal regulations give the autonomy to the Public Prosecutor General, which is expressed in the fact that the prosecutor’s office is not subordinate to any other state authority. However, placement within the state authorities’ structures does not involve breaking up the institutional bonds between the Public Prosecutor General and other public authorities, especially with the Council of Ministers and the Minister of Justice. Pursuant to the idea of separation of powers in the democratic state of law, apart from the principle of competences distribution, the principle of public authorities’ co-operation is underlined. In the context of the activity of the Public Prosecutor General and yearly report which is submitted by him to the Council of Ministers the author presents the dilemmas which result from the situation. She indicates which direction the changes shall go with reference to it, in the new act on the prosecutor’s office right which is under preparation by the government. The main objective of the new bill is to allow for the parliamentary, yearly debate over the prosecutor’s office activity and introduction of institutional solutions which would allow for good co-operation of the Council of Ministers with the Public Prosecutor General, what does not always happen. The author thinks that the act does not specify any deadline in which the President of the Council of Ministers has to evaluate the report. Such a state of uncertainty is a major threat for the prosecutor’s office functioning. It may have a negative impact on the act of undertaking organizational and functional changes which improve the work of the prosecutor’s office, while the Public Prosecutor General being afraid of the prime minister’s decision may avoid public speaking in important issues. This is why the prime minister shall be bound with the specified deadline for giving the decision. Additionally, the President of the Council of Ministers may apply to the Seym with the motion to recall the Public Prosecutor General before the end of the period which he was appointed for. The article indicates then issues that have to be changed in the new act in order to assure the efficient functioning of the prosecutor’s office.

Sprawozdanie z XXV Światowego Kongresu Politologicznego, Brisbane, 21–25 lipca 2018 r.

Author: Arkadiusz Żukowski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3413-9492
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 157-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181908
PDF: npw/19/npw1908.pdf

Report from the 25th World Congress of Political Science, Brisbane, July 21–25, 2018

Отчет о XXV Всемирном конгрессе Международной ассоциации политической науки, Брисбен, 21–25 июля 2018 г.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z seminarium NPW „Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Ustawy 2.0”, Toruń, 7–9 września 2018 roku

Author: Patrycja Rutkowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9660-9528
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 175-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181909
PDF: npw/19/npw1909.pdf

Report from the NPW Seminar “Changes in higher education in Central-East Europe in the context of the ‘Bill 2.0’”, Toruń, June 7–9, 2018

Отчет о семинаре NPW „Изменения в высшем образовании в Центрально-Восточной Европе в контексте Закона 2.0”, Торунь, 7–9 июня 2018 г.

SPRAWOZDANIE

Bogaty język, zaniedbany język - refleksje o kulturze języka

Author: Małgorzata Bortliczek
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2974-1254
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 245-264
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.13
PDF: em/13/em1313.pdf

Artykuł Bogaty język, zaniedbany język - refleksje o kulturze języka dotyczy wybranych zjawisk językowych. W centrum uwagi znajdują się leksykalne i ortograficzne oraz składniowe i interpunkcyjne zaniedbania dostrzegane w komunikatach tworzonych przez instytucje państwowe. Materiał analityczny pochodzi m.in. ze sprawozdania Rady Języka Polskiego za lata 2010-2011, które dotyczy oficjalnej komunikacji instytucji państwowych z Polakami. Celem opisu jest wskazanie przyczyn wybranych błędów oraz prezentacja zasad regulujących pisownię prawidłową, a także przedstawienie skorygowanych wersji omawianych przykładów. Wnioski płynące z analizy oficjalnych dokumentów pod kątem przestrzegania kultury języka przekładają się na refleksję dotyczącą odpowiedzialności za kondycję języka polskiego, który jest ważnym składnikiem tożsamości narodowej.

Sprawozdanie z Seminarium „Nowej Polityki Wschodniej” pt. „Ruchy migracyjne na świecie w XXI wieku: prognozy i wyzwania”, Toruń, 18 maja 2022 roku

Author: Kamil Pietrasik
Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8579-0659
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 139-142
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2023209
PDF: so/26/so2609.pdf

Report of the „Nowa Polityka Wschodnia” (“New Eastern Policy”) Seminar „Migration Movements in the World in the XXIst Century: Forecasts and Challenges”, Toruń, May 18, 2022

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart