sustainable development

 • Nowe podejście w zarządzaniu nieruchomościami

  Author: Ewa Gołębiowska
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 243-258
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201418
  PDF: ksm/19/ksm201418.pdf

  The article is devoted to the new look at property management in the context of sustainable development trend which is a result of objective reasons taking place in the global economy, environmental requirements, social demands and the available technology. The need for a new approach to property management is dictated by the land development on Earth, for the latest 2030 forecasts assume that over 30 % of the population will be living and working in cities. This is an enormous challenge for the entire real estate market, its participants, but also for the theoreticians in the field of management science .

 • Ochrona środowiska w rozwoju społeczno-ekonomicznym – rys historyczny

  Author: Łukasz Popławski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 167-183
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201141
  PDF: ksm/16/ksm201141.pdf

  Perspective of socio-economic development depends on many factors, mainly the the respective structural and systemic changes, and the proper use of resources. System and structural solutions accompanied by the necessary investment and funds along with the institutional support will have an overwhelming influence on this development. This paper presents the problems of environmental protection and the most important economic instruments for the environmental protection in socio-economic development. In this paper first discusses the theoretical environmental protection, then the issue of instruments in this field. The work ends with a brief conclusion.

 • Bezpieczeństwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym

  Author: Leszek Korporowicz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 32-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.02
  PDF: em/9/em902.pdf

  Zasadniczym celem artykułu jest nakreślenie odmienności ontologicznych, funkcjonalnych i aksjologicznych różnorodnych podmiotów bezpieczeństwa, a tym samym szerokiego zakresu jego definicji, która respektować musi co najmniej dwa dopełniające się kryteria, a więc kogo i w jaki sposób definicja ta dotyczy. Istotnym zadaniem tekstu jest także wskazanie na przyczyny zainteresowania problematyką bezpieczeństwa kulturowego w coraz bardziej wielokulturowym, hybrydalnym i płynnym świecie transformacji społecznych epoki postglobalnej, która bynajmniej nie prowadzi do kulturowej unifikacji społeczności i narodów, a wręcz odwrotnie – do wielowymiarowej ich dywersyfikacji. W analizie atrybutów, fenomenów oraz wyzwań bezpieczeństwa kulturowego przywołana zostaje ponad sześćsetletnia i zapomniana tradycja polskiej szkoły prawa międzynarodowego z początku XV wieku, która powstała na bazie koncepcji prawa narodów Pawła Włodkowica, rektora Akademii Krakowskiej i jednego z najwybitniejszych myślicieli polskiej myśli społecznej w wielokulturowej epoce Rzeczpospolitej doby Jagiellonów. Powstałe wówczas koncepcje mogą być inspiracją aksjologii bezpieczeństwa kulturowego odróżnionego od kultury bezpieczeństwa oraz budować międzykulturową perspektywę zrównoważonego modelu relacji osób, grup i organizacji jako konstruktu generującego bezpieczeństwo kulturowe we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej i kulturowej współczesnego świata, wyznaczając rolę, jaką spełniać mają w nim refleksja akademicka, edukacja międzykulturowa i aksjologia zrównoważonego rozwoju.

 • Sustensywny design jako narzędzie aktywizacji seniorów. Analiza przypadku miejskich terenów zielonych

  Author: Grzegorz Gawron
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 244-253
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.16
  PDF: kie/115/kie11516.pdf

  Global aging is one of the challenges for the concept of sustainable development. The particular importance have here the needs of designing the physical environment, especially urban green areas. They have the potential positive impact on the activity and activation of seniors. The tool, which is gaining on popularity is sustainable design, which helps to better meet user needs while taking care of the social and natural environment. The combination of these issues allows to try to specify the main features that should have urban green areas to be called age-friendly.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart