Vladimir Putin

Podstawy społecznej akceptacji polityki Władimira Putina

Author: Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
Institution: Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 249-263
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201715
PDF: cip/15/cip1515.pdf

Artykuł koncentruje się na eksploracji najważniejszych czynników indukujących wysokie poparcie dla polityki Władimira Putina. Punktem wyjścia analizy jest charakterystyka rosyjskiego systemu politycznego, który determinuje określone relacje na linii Kreml – społeczeństwo rosyjskie. Mając świadomość, iż społeczeństwo rosyjskie nie jest monolitem, autorka kieruje uwagę na tę część rosyjskiej populacji, która deklaruje swoje poparcie dla działalności obecnego prezydenta. Uwzględniając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących tego zjawiska stara się w tekście odpowiedzieć na następujące pytania: na jakie potrzeby i oczekiwania społeczne odpowiadają działania prezydenta? Dlaczego duża część społeczeństwa rosyjskiego nie widzi alternatywy dla Władimira Putina na stanowisku Prezydenta Rosji? W jakim stopniu wartości realizowane przez Kreml wpisują się w wartości uznane przez rosyjskie społeczeństwo?

Rosja Władimira Putina a Chiny Xi Jinpinga. O wpływie przywódców politycznych na politykę w państwach autorytarnych: przypadki rosyjski i chiński

Author: Michał Lubina
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 41-62
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181802
PDF: npw/18/npw1802.pdf

Putin’s Russia and Xi’s China. The Influence of Political Leaders on Politics in Authoritarian Countries: Case Studies of Russia and China

In political science an accent on individuals (political leaders) in researching politics is neither popular nor advocated one. In authoritarian countries like Russia or China, however, political leaders and their personalities are a crucial factor in trying to understand the political processes there. Both Vladimir Putin in Russia and Xi Jinping in China have dominated their respective political systems. This, combined with good state of Russia-China relations makes it an interesting case study of the influence of political leaders on authoritarian countries. Both Putin and Xi are new type of leaders: they both follow the main ideas of political realism (though with “national differences”) and they share a 19th century outlook on the global affairs (“concert of powers”) yet they use contemporary means to fulfil these interests. Their personal understanding provides a predictability and stability: both Putin and Xi function in accordance with balance of power and respect for zones of influence concepts. That is why differences in other spheres, like Russia’s and China’s approaches to the USA do not influence the general good mood of Sino-Russian relationship.

Mundial Putina – kilka słów o Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018

Author: Natalia Gburzyńska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1091-4741
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 91-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181904
PDF: npw/19/npw1904.pdf

Putin’s World Cup – a few words about the 2018 World Cup

This article applies to the Football World Cup, which took place in June 2018. The goal of the Mundial was not only to provide fantastic emotions to fans from around the world, but also – from the point of view of the Russian Federation - it was a tool for building the image of a modern state that is open to tourists and able to welcome them with great hospitality. In this respect, this event can definitely be considered an organizational success. On the other hand, the political actions of the Russian authorities, such as the introduction of a number of negatives commented on by citizens or unmoved matters related to the defense of human rights, have put a shadow over these positive opinions.

Post-Soviet Area in the Foreign Policy of the Russian Federation

Author: Anna Czyż
Institution: Univeristy of Silesia in Katowice
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 151-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.09
PDF: apsp/71/apsp7109.pdf

Artykuł jest poświęcony miejscu obszaru poradzieckiego w rosyjskiej polityce zagranicznej od rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 do 2021 roku. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia obszaru poradzieckiego w rosyjskiej polityce zagranicznej oraz celów i instrumentów tej polityki wobec obszaru poradzieckiego po rozpadzie ZSRR. W ciągu 30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego na obszarze poradzieckim miały miejsce procesy reintegracji i dezintegracji. Dochodziło do wielu konfliktów zbrojnych, stał się on także polem rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Federacja Rosyjska wykorzystuje wszelkie możliwe instrumenty oddziaływania, aby utrzymać kontrolę nad obszarem poradzieckim i nadal traktuje go jako wyłączną strefę wpływów Rosji i priorytetowy kierunek rosyjskiej polityki zagranicznej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart