wyborcy

Ewolucja Parlamentu Europejskiego jako instytucji w ustawodawstwie Unii Europejskiej oraz status jego członków – wybrane zagadnienia

Author: Agnieszka Marczyńska
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 133-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.07
PDF: ppk/30/ppk3007.pdf

The evolution of the European Parliament as an institution in the legislation of the European Union and the status of its members – selected issues

The article presents the evolution of the mandate of a Member of Parliament from the beginning of its development as an institution of the European Union. PE began to take shape already in 1949 due to the changes that followed as a result of the formation of the European Communities.It is believed that, its benchmark was a Consultation Assembly of the Council of Europe which was brought into being in 1949. Moreover, its beginnings can be associated with Paris Treaty signed on 18 April 1951. Under this treaty the European Union of Coal and Steel was created. European Parliament Deputies` status was assigned by the Decision of Council of the European Union concerning an election of members of the European Parliament in general elections (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities, the Regulations of the European Parliament and the European Parliament decision on the adoption of the status of Members of the European Parliament. The purpose of this article is to show the changes that have since the beginning of the formation of the EP followed in EU legislation, in relation to the EP and how legislation is shaped mandate of its members. The basic thesis of this article is how the process of evolution PE over the years, has changed its position in the EU institutional system, and how over the years, regulated the issue of the mandate and status of its deputies. The article is also of evolutionary political position of the EP and the status of its members. The analysis, applicable to several common problems associated with the evolution of EU legislation, the institution of free mandate of MEP over the years.

Marka polskich partii politycznych – analiza empiryczna

Author: Marta Żerkowska-Balas
Institution: Uniwersytet SWPS w Warszawie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 138-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.08
PDF: apsp/61/apsp6108.pdf

W niniejszym artykule analizuję polskie partie polityczne, wykorzystując podejście political branding, które pozwala opisywać i wyjaśniać różnego rodzaju wybory konsumenckie. Głównym elementem tego podejścia jest marka polityczna: zestaw doświadczeń, uczuć, obrazów, kwestii, symboli, które odzwierciedlają ogólny klimat towarzyszący poszczególnym partiom, wykorzystywany do oceniania i podejmowania decyzji, w tym decyzji wyborczej. Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat marek polskich partii politycznych. Interesuje mnie, jak Polacy postrzegają polskie partie polityczne: jakie cechy i wartości im przypisują, jakie są ich silne i słabe strony, co wyróżnia poszczególne partie na tle innych ugrupowań? W tym celu, wykorzystując dane jakościowe, tworzę mentalne mapy skojarzeń, jakie Polacy przypisują poszczególnym partiom.

Mandat wolny i jego granice

Author: Robert Kropiwnicki
Institution: Sejm RP
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6886-1101
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 65-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.04.05
PDF: ppk/68/ppk6805.pdf

The Free Mandate and Its Limits

The author aims to highlight the issue of the free mandate and its limits by indicating its evolution over the years. This paper includes a consideration of the characteristics of the representative free mandate by indicating its basic properties (universality, independence and non-revocability) as well as the formal and material limits of its exercise. The author focuses his attention primarily on the analysis of the regulations concerning the problem in question, extended by a number of doctrinal views and the historical aspect.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart